خودرو در زندگي امروز به جزئي از ملزومات زندگي بشــر تبديل شــده اســت و ديگر كمتر خانواده اي را مي توان يافت كه خودرويي در اختيار نداشــته باشــد، اما همه خانواده ها يا عاشــقان اتومبيل ســواري نمي توانند خودروي نو بخرند و بناچار و با پرداخت قيمتي كمتر، به ســراغ ماشين هاي دست دوم مي رونــد.

طبيعت دســت دوم بودن اين خودروها خبر از اســتهلاك و عيب و ايراداتي در آينده نه چندان دور مي دهد كــه خريدار بايد خود را براي دســت و پنجه نرم كردن با آنها آماده كند.حتي اگر قصد خريد يك خودروي دست دوم را هم نداريد، رخش نو و قبراق شما بزودي و با اين ترافيك كشنده كه اين روزها همه شــهرهاي كوچك و بــزرگ را درگير خود كرده اســت، به خودرويي كاركرده و مستهلك تبديل مي شود كه با توجه به نحوه اســتفاده از آن بايــد منتظر خرابي و به خرج افتادن آن باشيد.يكي از مهم ترين قسمت هاي خودرو كه بايد به آن توجه زيادي كرد، موتور خودروســت كه ضمن مراقبت هاي ويژه و انجام سرويس هاي دوره اي، بايد به تغيير صدا، ميزان خروج بخار روغــن و كم كردن حجم روغن باقيمانده در دوره هاي زماني مشخص، جوش آوردن و دماي آب در شرايط مختلف آب و هوايي، دود خروجي از اگزوز و... توجه كنيم، اما شــايد مهم ترين ويژگي خودرو كه با توجه به آن خيلي از مشكلات را مي توان پيش بيني و از بروز خســارت جلوگيري كرد، رنگ دود اگزوز اســت. رنگ دود مي تواند نشــان دهنده شــرايط كاركردي خودرو باشد.

منظــور از رنگ دود اگزوز، رنگ هــاي غيرمتعارف مثل ســياه، ســفيد و آبي اســت كه هركدام معني و مفهوم خاص خود را دارد.

موتور ســالم دود نمي كند؛ يعنــي در واقع حتما دودي از اگزوز خارج مي شــود، اما دود موتور ســالم بي رنگ است. در اين حالت اگر انگشت خود را داخل لوله اگزوز بماليد، انگشت چرب يا ســياه نمي شــود.(البته پيشــنهاد مي شــود اين كاردر حالت موتور خاموش انجام شود.(

دود سفيد

امــا اگــر رنــگ دود اگــزوز خــودروي شــما در حالت كاركــرد طبيعــي خود ســفيد بود بايد توجه داشــته باشــيد ايــن رنگ الزاما به معني بروز مشــكل يــا ايرادي در كاركرد سيستم موتور نيست.

بعضي وقت ها و مخصوصا در ايام زمســتان و در روزهاي خيلي ســرد وقتي موتور را تازه روشن مي كنيد، آب كندانس شــده در داخــل موتور ناگهــان بخار شــده و از اگزوز خارج مي شــود. ايــن آب كه در طول شــب قبل و بــه علت هواي داخل موتور تشكيل شده بود، بعد از چند دقيقه ســرد بيرون

كار كــردن، تمام شــده و دود موتور بــه حالت و رنگ طبيعي خود بازمي گردد. به اين اتفاق آب ســوزي اطلاق مي شــود؛

آب ســوزي اصطلاحي اســت كه براي وقتــي آب در عمل احتــراق شــركت مي كند، بــه كار مي رود. چــون اين حالت موقتي اســت، جاي نگراني ندارد و پس از گرم شــدن موتور قطع مي شــود. در بيشتر موتور هاي ســالم پديده آب سوزي موقتي مشاهده مي شود. امــا اگــر دود ســفيد دائــم باشــد، دليــل آن ســوختن واشر سرسيلندر يا ترك خوردگي سيلندر است. موتور خودرو از قســمت هاي مختلفي تشــكيل شــده كه روي هم سوار مي شــوند. براي آب بندي در نقاط اتصال قطعات به يكديگر

از واشــر استفاده مي شود، سرسيلندر و سيلندر به وسيله واشر مخصوصي كه آن را واشــر سرســيلندر مي نامند، آب بندي مي شود. در صورت معيوب يا فرسوده شدن واشر سرسيلندر، مجاري اطراف ســيلندر و سرســيلندر كه آب و روغن در آنها جريان دارد به هم راه پيدا كرده و حتي ممكن است به فضاي داخل ســيلندر كه محفظه احتراق ناميده مي شود نيز راه يابد. هميــن موضوع مي تواند باعث هجوم حجم زيادي بخار آب به داخل اگزوز شــود كه باعث به وجود آمدن رنگ دود سفيد مي شود. در صورت مشاهده دائم دود سفيد پيشنهاد مي شود خيلي زود و براي جلوگيري از خسارت بيشتر به يك تعميرگاه مجاز مراجعه كنيد.

دود آبي

دود آبي نشــان دهنده روغن ســوزي است. روغن سوزي يك اصطلاح مكانيكي و به معني راه يافتن روغن به محفظه احتراق و شــركت در فرآيند احتراق اســت. در دو حالت زير مي توان آن را مشاهده كرد:

روغن ســوزي موقتي : مي تواند ناشي از خلاصي موقتي بيش از حد شــير سوپاپ باشد. شير يا گيت سوپاپ وسيله اي است براي آب بندي سوپاپ ها در سرسيلندر تا از ورود روغن به محفظه احتراق از طريق سوپاپ ها جلوگيري كند. در اين حالت معمولا حجم روغن موتور به شكل محسوس كاهش پيدا نمي كند و در صورت فشــردن پا بر پدال گاز و بالا رفتن دور موتور، دود قطع مي شود. اگــر موتور چه در حالت كــم گاز و چه در وضعيت دائـمپرگاز به طور دائم دود آبي رنگ كند، روغن ســوزي از رينگ و پيســتون يا سيلندر اســت.

رينگ قطعه اي است كه وظيفه آب بندي بين سيلندر و پيستون را به عهده دارد و در صورت از دست دادن حالت فنري خود يا شكسته شدن و عوامل ديگر نمي تواند وظيفه خود را بدرستي انجام دهد.

در صورت مشاهده دود آبي رنگ دائم يا موقتي بايد حتما و در ســريع ترين زمان ممكن بــه تعميرگاه مراجعه كنيد تا با باز كردن موتور، تعميرات لازم را قبل از اعمال خسارت هاي بيشتر و پرخرج تر انجام دهند.

نكته ايمني

همان طــور كه خوانديــد رنگ دود موتور از ســلامت و كاركرد منظــم موتور خبر مي دهــد؛ بنابراين حتما هفته اي يك تا دو بار به محض روشن كردن و قبل از خاموش كردن خودرو به بررسي دود آن بپردازيد. دقت كنيد كار بررسي دود اگــزوز بايد در محيط باز و با رعايت نكات ايمني انجام شــود تا از مســموميت بسيار خطرناك ناشي از گاز منواكسيدكربن جلوگيري شود./.

 

 

برگرفته از جام جم

حوادث

30 درصد تصادفات در محل‌های حادثه‌خیز راه‌ها

شهریور 25, 1395 535
رییس پلیس‌راه راهور ناجا گفت: تصادفات جاده‌ای تنها در نقاط حادثه‌خیز سالانه حدود…

2 تصادف و 3 کشته

شهریور 10, 1395 707
سرهنگ اردشير جمشيدي راد در تشريح اين حوادث اظهار داشت: در 24 ساعته گذشته دو فقره تصادف در…

جزئیات 8 تصادف جمعه با 11کشته و 12 مجروح

شهریور 06, 1395 626
با سپري شدن آخرين روز هفته، ٨ تصادف مهم جاده اي را هم پشت سر گذاشتيم. گرچه بعضي از اين…

برخورد قطار با درخت در ایتالیا

مرداد 28, 1395 597
در برخورد قطار در جنوب فرانسه با تنه درخت ۵۰ تن مصدوم شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی…

5 کشته و زخمی بر اثر برخورد کامیون با پراید

مرداد 25, 1395 642
رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا : بر اثر برخورد کامیون با پراید یک تن…

26 کشته و زخمی بر اثر تصادف اتوبوس در کالیفرنیا

مرداد 16, 1395 533
براثر برخورد اتوبوس حامل 30 مسافر در کالیفرنیا با میله فلزی راهنمای مسیر، 26 تن کشته و…

فنی

آیا از سلامت باتری خودروی خود اطمینان دارید؟

بهمن 27, 1395 600
سلامت باتری: برای تشخیص سلامت باتري خودرو در نوع تر آن، مي‌توانید سطح الکترولیت یا…

روش تمیز کردن سوپاپ با اسپری انژکتورشور

بهمن 27, 1395 12214
روش تمیز کردن سوپاپ با انژکتور شور به شرح زیر است:

چطور درهای یخ بسته خودرو را باز کنیم؟

دی 12, 1395 687
چنانچه به هر دلیلی در یک شب سرد مجبور به پارک خودروی خود در فضای باز شدید و به محلول یا…

10 عادت آسیب زا به خودرو

آذر 01, 1395 663
خرید یک خودرو را باید سرمایه‌گذاری بزرگی دانست که بسیاری از ما انتظار داریم در این…

کاهش مصرف سوخت در زمستان

آذر 01, 1395 610
از لحاظ علمی، مولکول‌ها در هوای سرد سعی می‌کنند در فاصله‌ی کمتری از هم حرکت کنند و…

نکاتی در باره کاهش مصرف بنزین خودرو

مهر 24, 1395 403
به جهت این که بنزین با نهایت راندمان بتواند بهینه ترین بازده را داشته باشد تمامی خودرو…

ایران

واکنش روزنامه مشهور آمریکایی به پرتاب ماهواره نور

شهریور 27, 1395 852
مردادماه سال جاری تولید 6 مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.در این مدت تولید وانت…

ممنوعیت پرداخت نقدی به پارکبانان

شهریور 24, 1395 830
پارکبان‌ها سال‌هاست حاشیه‌های خیابان‌ها را قُرُق کرده‌اند و گوش به زنگ صدای ترمز…

طرح دو فوریتی حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت

شهریور 10, 1395 813
حسینعلی حاجی‌ دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: حفظ سامانه کارت…

رنگ و بوی سیاسی برخی انتصابها در شرکتهای خودرویی

شهریور 09, 1395 783
در آستانه دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری، برخی انتصابها در بنگاه‌های اقتصادی رنگ…

اجرایی نشدن مصوبه مجلس توسط دولت

شهریور 07, 1395 796
بند (ح) تبصره 14 لایحه بودجه سال جاری شاید مهمترین قسمت لایحه بودجه بود که دولت آنرا…

نمایشگاه ایران رایدکس و ایجاد زیر ساخت موتورهای برقی وهیبریدی

شهریور 01, 1395 838
فریبا خاک‌زاد، در نشست خبری سومین نمایشگاه بین المللی ایران رایدکس، اظهار کرد: در حال…

جهان

سنگین ترین دوچرخه جهان

شهریور 23, 1395 765
فرانک دواز ۴۹ سال سن دارد، او به مدت سه ماه روی طرح و ساخت دوچرخه‌اش کار کرد تا…

دوچرخه هایی با کاربری متفاوت

شهریور 11, 1395 682
خیلی از افراد ترجیح می‌دهند برای انجام امور روزمره‌ی خود به جای اتومبیل از دوچرخه…

تصاویری از زیباترین ایستگاه‌های متروی جهان

شهریور 10, 1395 610
مترو یکی از وسایل نقلیه‌ای است که در شهرهای مختلف جهان طرفداران زیادی دارد. کریس فورسیس،…

تابلوهای راهنمایی ورانندگی احتمالی آینده

شهریور 02, 1395 606
آینده‌ی صنعت خودرو نامعلوم است و نمی‌توان به‌صورت دقیقآن را پیش‌بینی کرد ولی…

پرتاب دلتا4

مرداد 29, 1395 606
موشک دو مرحله ای دلتا 4 از پایگاه هوایی کیپ کاناورال فلوریدا پرتاپ شد این موشک یک ماهواره…

رنو دومین خودروساز پرفروش اروپا در 2016

مرداد 24, 1395 674
آمار و ارقام جدیدی که توسطانجمن تولید کنندگان خودرو اروپا (ACEA) منتشر شده نشان…